Racordarea la rețelele de gaze naturale


Conform prevederilor Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin hotărârea ANRE nr.112/2019 din 19.04.2019, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei de utilizare, a instalaţiei de producere, a depozitului de stocare ce îi aparţine, la reţeaua de transport sau de distribuţie a gazelor naturale a operatorului de sistem care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă. Racordarea la reţelele de gaze naturale aflate la deservire tehnică la operatorul de sistem SRL «ȘTEFAN VODĂ-GAZ», care este autorizată prin licență în perimetrul raioanelor Ștefan Vodă și Căușeni, se va efectua după obţinerea acordului proprietarului reţelei de gaze naturale.

Formularul cererii pentru eliberarea avizului de racordare consumator casnic îl găsiți aici.

Formularul cererii pentru eliberarea avizului de racordare consumator noncasnic îl găsiți aici.

Cererea pentru eliberarea avizului de racordare însoţită de actele necesare se transmite prin poştă, fax, poştă electronică sau se depune direct la sediile filialelor SRL «ȘTEFAN VODĂ-GAZ».

Avizul de racordare se eliberează gratuit și este valabil 12 luni din data emiterii.

După elaborarea proiectului și executarea construcției/montării instalațiilor de gaze naturale, solicitantul va cere SRL «ȘTEFAN VODĂ-GAZ» încheierea Contractului de racordare și va achita tariful pentru racordare, iar SRL «ȘTEFAN VODĂ-GAZ» va racorda instalația de utilizare a solicitantului la rețea și va demara livrarea gazelor naturale către instalația de utilizare a solicitantului, după semnarea procesului-verbal de recepţie a instalaţiei de utilizare, la prezentarea de către solicitant a copiei contractului de furnizare a gazelor naturale pentru respectivul loc de consum.

Stimaţi consumatori!

În cazul identificării faptelor, care confirmă consumul ilicit de gaze naturale, conectarea neautorizată la reţelele de distribuţie gaze, comiterea actelor de corupţie, la fel, a acţiunilor ilegale sau lipsa de bun simţ a colaboratorilor întreprindelor din sistemul SA "Moldovagaz" şi/sau alte fapte, care necesită acţiuni prompte, rugăm să apelaţi la "Telefonul de încredere"


(022) 57-81-70


Confidenţialitate garantată
Administraţia întreprinderii

Уважаемые потребители!

В случае установления фактов несанкционированного отбора природного газа, незаконного подключения к газовым сетям, а также совершения актов коррупции, незаконных или неэтичных действий со стороны сотрудников предприятий системы АО "Молдовагаз", других противоправных действий, которые, по Вашему мнению, требуют незамедлительного вмешательства, просим звонить по "Телефону доверия"


(022) 57-81-70


Конфиденциальность гарантируется
Администрация предприятия