AchizițiiLEGE PARLAMENTULUI Nr.74 din 21.05.2020
Lege privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.153-158 din 26.06.2020)

HOTĂRÂRE GUVERNULUI Nr.464 din 06.07.2022
Norme metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale/acordurilor‑cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.267-273 din 26.08.2022)

HOTĂRÂRE GUVERNULUI Nr.870 din 14.12.2022
Regulament cu privire la achizițiile publice de valoare mică
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.411-412 din 22.12.2022)


Регламент о процедурах закупки товаров, работ и услуг ООО "Штефан Водэ-газ"


Planul de achiziții pentru anul 2023 al SRL "Ștefan Vodă-gaz"


Planul de achiziții pentru anul 2024 al SRL "Ștefan Vodă-gaz"


Anunț privind inițierea procedurii de achiziții.
Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din str.Tricolor, Traian, Grădinilor s.Volintiri, r-nul Ștefan Vodă. Licitația Nr.SV-G-L-02/05-23 (pdf)

31 mai 2023

ANUNȚ privind rezultatele desfășurării concursului de tip deschis Nr. SV-G-L-02/05-23 «Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din str.Tricolor, Traian, Grădinilor s.Volintiri, r-nul Ștefan Vodă»


Anunț privind inițierea procedurii de achiziții.
Achiziția gazelor naturale pentru consumul tehnologic, pierderi de gaze naturale în rețelele de distribuție pentru SRL “Ştefan Vodă-gaz”. Licitația Nr.SV-G-B-01/23 (pdf)

30 august 2023


Anunț privind inițierea procedurii de achiziții.
Servicii de deservire a sistemului de telemetrie la SRMG ale SRL “Ştefan Vodă-gaz” (pdf)

29 septembrie 2023


Anunț privind inițierea procedurii de achiziții.
Desfășurarea auditului financiar al raportului financiar anual SRL “Ştefan Vodă-gaz” pentru anul 2023 în conformitate cu standardele naționale de contabilitate (pdf)

01 octombrie 2023


Anunț privind inițierea procedurii de achiziții.
Anunț privind inițierea procedurii de achiziții Serviciilor de pază a obiectivelor SRL “Ştefan Vodă-gaz”

28 februarie 2024

Darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții sectoriale nr.01 din 23.04.2024


Anunț privind inițierea procedurii de achiziții.
Achiziția lucrărilor de reparație a clădirii administrative SRL ”Ștefan Vodă-gaz”

07 martie 2024


Anunț privind inițierea procedurii de achiziții.
Achiziția lucrărilor de reparație curentă a garajului SRL ”Ștefan Vodă-gaz” or.Ștefan Vodă, str.Zona Industrială (garderoba soferilor) (pdf)
Documentație de atribuire la anunțul de participare Nr.03 din 04.04.2024 (pdf)
Caiet de sarcini (pdf)

04 aprilie 2024

Stimaţi consumatori!

În cazul identificării faptelor, care confirmă consumul ilicit de gaze naturale, conectarea neautorizată la reţelele de distribuţie gaze, comiterea actelor de corupţie, la fel, a acţiunilor ilegale sau lipsa de bun simţ a colaboratorilor întreprindelor din sistemul SA "Moldovagaz" şi/sau alte fapte, care necesită acţiuni prompte, rugăm să apelaţi la "Telefonul de încredere"


(022) 57-81-70


Confidenţialitate garantată
Administraţia întreprinderii

Уважаемые потребители!

В случае установления фактов несанкционированного отбора природного газа, незаконного подключения к газовым сетям, а также совершения актов коррупции, незаконных или неэтичных действий со стороны сотрудников предприятий системы АО "Молдовагаз", других противоправных действий, которые, по Вашему мнению, требуют незамедлительного вмешательства, просим звонить по "Телефону доверия"


(022) 57-81-70


Конфиденциальность гарантируется
Администрация предприятия