Legislaţie


Activitatea SRL "Ştefan Vodă gaz" este reglementată de următoarele acte legislative şi hotărâri:


Legile adoptate de parlamentul Republicii Moldova

Nr.108 din 27.05.2016
Gazele naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.193-203 din 08.07.2016)

Nr.116 din 18.05.2012
Securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.135-141 din 06.07.2012)

Nr.186 din 10.07.2008
Lege securitatății și sănătății în muncă
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.143-144 din 05.08.2008)

Nr.174 din 21.09.2017
Lege cu privire la energetică
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.364-370 din 20.10.2017)

Nr.105 din 13.03.2003
Lege privind protecția consumătorilor
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131 din 27.06.2003)

Nr.721 din 02.02.1996
Lege privind calitatea în construcții
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.25 din 25.04.1996)


Hotărârile Guvernului Republicii Moldova

Nr.683 din 18.06.2004
Regulamentul privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societății pe Acțiuni ”Moldovagaz” la deservire tehnică
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.100 din 25.06.2004)

Nr.715 din 16.06.2008
Măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităţilor
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.107-109 din 20.06.2008)

Nr.1104 din 14.11.2018
Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.499-503 din 21.12.2018)

Nr.1226 din 19.09.2002
Regulamentul de organizare și executare a lucrărilor de proiectare, montare și recepție a sistemelor de aprovizionare cu gaze
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-133 din 26.09.2002)

Nr.552 din 12.07.2017
Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.253-264 din 21.07.2017)

Nr.267 din 12.03.2003
Optimizarea procedurii de instalare a cazanelor cu gaze în apatamente, case de locuit individuale și la obiectele de menire socială
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.46-47 din 14.03.2003)


Hotărârile Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

Nr.24/2017 din 26.01.2017
Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.119-126 din 14.04.2017)

Nr.112/2019 din 19.04.2019
Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.178-184/911 din 31.05.2019)

Nr.422 din 22.11.2019
Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-23 din 24.01.2020)

Nr.171 din 04.01.2005
Procedura verificării reglementare a contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.13-16 din 21.01.2005)

Nr.534 din 27.12.2019
Regulile pieței gazelor naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.55-61 din 21.02.2020)

Nr.385 din 12.08.2010
Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.211-212 din 29.10.2010)

Nr.293 din 08.07.2008
Instalarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.127-130 din 18.07.2008)

Nr.420 din 22.11.2019
Codul rețelelor de gaze naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-23 din 24.01.2020)

Nr.294 din 15.07.2008
Tariful pentru serviciile de organizare a accesului potențialilor consumatori la rețeaua de gaze naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.127-130 din 18.07.2008)

Nr.398 din 31.12.2010
Metodologie de calcul al consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelelede distribuție
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.16-17 din 31.12.2010)

Nr.678 din 22.08.2014
Metodologie de calculare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.345-351 din 21.11.2014)

Nr.07 din 15.01.2021
Tarifele reglementare pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. "Ștefan-Vodă-gaz"
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.22-32 din 29.01.2021)

Nr.88 din 16.03.2018
Tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.94 din 17.03.2018)

Nr.138 din 05.04.2018
Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.235-244 din 29.06.2018)


Stimaţi consumatori!

În cazul identificării faptelor, care confirmă consumul ilicit de gaze naturale, conectarea neautorizată la reţelele de distribuţie gaze, comiterea actelor de corupţie, la fel, a acţiunilor ilegale sau lipsa de bun simţ a colaboratorilor întreprindelor din sistemul SA "Moldovagaz" şi/sau alte fapte, care necesită acţiuni prompte, rugăm să apelaţi la "Telefonul de încredere"


(022) 57-81-70

sau să expediaţi mesajul la adresa de e-mail: antifraud@moldovagaz.md

Confidenţialitate garantată
Administraţia întreprinderii

Уважаемые потребители!

В случае установления фактов несанкционированного отбора природного газа, незаконного подключения к газовым сетям, а также совершения актов коррупции, незаконных или неэтичных действий со стороны сотрудников предприятий системы АО "Молдовагаз", других противоправных действий, которые, по Вашему мнению, требуют незамедлительного вмешательства, просим звонить по "Телефону доверия"


(022) 57-81-70

или направить Ваше сообщение на электронный адрес: antifraud@moldovagaz.md

Конфиденциальность гарантируется
Администрация предприятия