Legislaţie


Activitatea SRL "Ştefan Vodă gaz" este reglementată de următoarele acte legislative şi hotărâri:


Legile adoptate de parlamentul Republicii Moldova

Nr.721 din 02.02.1996
Lege privind calitatea în construcții
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.25 din 25.04.1996)

Nr.105 din 13.03.2003
Lege privind protecția consumătorilor
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131 din 27.06.2003)

Nr.186 din 10.07.2008
Lege securitatății și sănătății în muncă
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.143-144 din 05.08.2008)

Nr.116 din 18.05.2012
Securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.135-141 din 06.07.2012)

Nr.108 din 27.05.2016
Gazele naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.193-203 din 08.07.2016)

Nr.174 din 21.09.2017
Lege cu privire la energetică
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.364-370 din 20.10.2017)

Nr.74 din 21.05.2020
Lege privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.153-158 din 26.06.2020)


Hotărârile Guvernului Republicii Moldova

Nr.1226 din 19.09.2002
Regulamentul de organizare și executare a lucrărilor de proiectare, montare și recepție a sistemelor de aprovizionare cu gaze
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-133 din 26.09.2002)

Nr.267 din 12.03.2003
Optimizarea procedurii de instalare a cazanelor cu gaze în apatamente, case de locuit individuale și la obiectele de menire socială
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.46-47 din 14.03.2003)

Nr.683 din 18.06.2004
Regulamentul privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societății pe Acțiuni ”Moldovagaz” la deservire tehnică
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.100 din 25.06.2004)

Nr.552 din 12.07.2017
Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.253-264 din 21.07.2017)

Nr.1104 din 14.11.2018
Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.499-503 din 21.12.2018)

Nr.464 din 06.07.2022
Norme metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale/acordurilor-cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.267-273 din 26.08.2022)


Hotărârile Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

Nr.171 din 04.01.2005
Procedura verificării reglementare a contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.13-16 din 21.01.2005)

Nr.293 din 08.07.2008
Instalarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.127-130 din 18.07.2008)

Nr.398 din 31.12.2010
Metodologie de calcul al consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelelede distribuție
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.16-17 din 31.12.2010)

Nr.88 din 16.03.2018
Tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.94 din 17.03.2018)

Nr.138 din 05.04.2018
Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.235-244 din 29.06.2018)

Nr.271 din 28.09.2018
Metodologie de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.400-409 din 26.10.2018)

Nr.112/2019 din 19.04.2019
Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.178-184/911 din 31.05.2019)

Nr.113/2019 din 19.04.2019
Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.178-184/912 din 31.05.2019)

Nr.420 din 22.11.2019
Codul rețelelor de gaze naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-23 din 24.01.2020)

Nr.422 din 22.11.2019
Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-23 din 24.01.2020)

Nr.534 din 27.12.2019
Regulile pieței gazelor naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.55-61 din 21.02.2020)

Nr.07 din 15.01.2021
Tarifele reglementare pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. "Ștefan-Vodă-gaz"
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.22-32 din 29.01.2021)


Stimaţi consumatori!

În cazul identificării faptelor, care confirmă consumul ilicit de gaze naturale, conectarea neautorizată la reţelele de distribuţie gaze, comiterea actelor de corupţie, la fel, a acţiunilor ilegale sau lipsa de bun simţ a colaboratorilor întreprindelor din sistemul SA "Moldovagaz" şi/sau alte fapte, care necesită acţiuni prompte, rugăm să apelaţi la "Telefonul de încredere"


(022) 57-81-70


Confidenţialitate garantată
Administraţia întreprinderii

Уважаемые потребители!

В случае установления фактов несанкционированного отбора природного газа, незаконного подключения к газовым сетям, а также совершения актов коррупции, незаконных или неэтичных действий со стороны сотрудников предприятий системы АО "Молдовагаз", других противоправных действий, которые, по Вашему мнению, требуют незамедлительного вмешательства, просим звонить по "Телефону доверия"


(022) 57-81-70


Конфиденциальность гарантируется
Администрация предприятия