În atenţia consumatorilor de gaze naturale

Stimaţi consumatori de gaze naturale, Vă informăm că, în conformitate cu "Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale":


 • responsabile pentru integritatea şi starea bună de funcţionare a aparatelor consumatoare de gaze sunt întreprinderile la balanţa cărora se află acestea, iar în casele şi apartamentele cu drept de proprietate privată responsabili sunt proprietarii acestora.
 • responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalaţiilor şi aparatelor de gaze de uz casnic în case, apartamente şi pentru deservirea lor - o poartă persoanele care utilizează gaze.
 • responsabilitatea pentru starea canalelor de evacuare a fumului şi de ventilaţie în casele - bloc de locuit o poartă întreprinderile de administrare şi exploatare a fondului locativ, iar în apartamentele cu drept de proprietate privată - proprietarii lor.

Persoanele care exploatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sunt obligate:

 • să asigure integritatea şi întreţinerea în stare normală de funcţionare a utilajului;
 • să întreţină funcţionarea normală a utilajului de gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilare, să verifice tirajul înainte de conectare şi pe parcursul funcţionării aparatelor pentru gaze cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare;
 • să închidă robinetele de la utilaje şi până la ele după folosirea gazului;
 • să închidă imediat robinetele arzătoarelor instalaţiilor de gaze în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze şi să informeze SDIT la numărul de telefon – 904 ;
 • în cazul sesizării mirosului de gaze, să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii şi să apeleze la SDIT;
 • să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice;
 • în cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă, trebuie:
  a) să informeze SDIT,
  b) să întreprindă acţiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze, de prevenire a conectării/deconectării aparatelor electrice, excludere a apariţiei focului deschis şi scânteilor.

Consumatorilor li se interzice:

 • să efectueze fără autorizaţie lucrări de alimentare cu gaze a casei (apartamentului), permutarea, înlocuirea şi reparaţia utilajului de gaze.
 • să supună unor modificări construcţia utilajului de gaz.
 • să deconecteze sistemul de protecţie şi reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecţie automată şi armăturilor.
 • să utilizeze gaze în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii la sobele alimentate cu gaze şi canalele de evacuare a gazelor arse;
 • să utilizeze gaze după expirarea termenului de valabilitate a actului de verificare a canalelor de evacuare a gazelor arse;
 • să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu exepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător.
 • să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vîrstă preşcolară, precum şi a persoanelor ce nu-şi controlează acţiunile şi nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate.
 • să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri neprevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;
 • să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze
 • să folosească încăperile unde sunt instalaţii de gaze pentru somn şi odihnă.

Atenţionăm toţi consumatorii asupra necesităţii demonstrării unui nivel înalt de responsabilitate faţă de respectarea normelor securităţii la utilizarea gazelor naturale în condiţii casnice. Doar aceasta va menţine în siguranţă viaţa şi bunurile Dumneavoastră și a celor din jur. Gazele naturale nu sunt periculoase, dacă se vor respecta strictele cerinţe de securitate care sunt obligatorii pentru toți şi ne pot salva viaţa.


Administraţia SRL "Ştefan Vodă-gaz"

Stimaţi consumatori!

În cazul identificării faptelor, care confirmă consumul ilicit de gaze naturale, conectarea neautorizată la reţelele de distribuţie gaze, comiterea actelor de corupţie, la fel, a acţiunilor ilegale sau lipsa de bun simţ a colaboratorilor întreprindelor din sistemul SA "Moldovagaz" şi/sau alte fapte, care necesită acţiuni prompte, rugăm să apelaţi la "Telefonul de încredere"


(022) 57-81-70


Confidenţialitate garantată
Administraţia întreprinderii

Уважаемые потребители!

В случае установления фактов несанкционированного отбора природного газа, незаконного подключения к газовым сетям, а также совершения актов коррупции, незаконных или неэтичных действий со стороны сотрудников предприятий системы АО "Молдовагаз", других противоправных действий, которые, по Вашему мнению, требуют незамедлительного вмешательства, просим звонить по "Телефону доверия"


(022) 57-81-70


Конфиденциальность гарантируется
Администрация предприятия