• În atenţia consumatorilor de gaze naturale


    Stimați consumatori de gaze naturale, Vă informăm că, în conformitate cu "Cerințele minime de securitate...
    Mai departe
  • 1

INDICII CONTORULUI POT FI EXPEDIAȚI ȘI PRIN VIBER

Indicii contorului de gaze naturale pot fi expediați începând cu ziua de astăzi și prin intermediul aplicației Viber ChatBot. Potrivit SA „Moldovagaz”, pentru a folosi această opțiune consumatorul urmează să scaneze QR-codul în cazul smartphonurilor și tabletelor, sau să acceseze linkul în cazul folosirii versiunii Viber pentru calculatoare tip desktop (*sunt atașate la finele textului respectiv).

Ulterior, în interfața aplicației este necesar de apăsat butoniera grafică «Register», care se află la sfârșitul textului de salut. Pasul următor aste alegerea limbii preferate, precum și introducerea contului personal, care poate fi găsit în orice factură de gaze naturale a consumatorului. Atât, procesul de înregistrare este finalizat.

Pentru expedierea datelor curente de consum este necesar de apăsat „Trimite indicii contorului”, de a completa forma care se va deschide și a urma îndrumările ce apar. Aplicația permite consumatorului să verifice și istoricul de expediere a datelor din momentul înregistrării.

Reamintim că indicii contorului pot fi transmiși și prin intermediul www.moldovagaz.md atât in caseta vizuală dedicată în rubrica „Consumatori”, cât și în cadrul procedurii de achitare a facturii prin site-ul SA „Moldovagaz”. Încă o opțiune este apelul telefonic la întreprinderea teritorială de distribuție a gazelor naturale. Astfel consumatorii pot expedia datele contorului de sine stătător la distanța, rapid și sigur. Menționăm că perioada de citire și primire a indicilor începe la data de 25 a fiecărei luni.

23 aprilie 2020

*Hyperlink la versiunea Viber desktop

viber://pa?chatURI=indici-consum-moldovagaz


QR Code

ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА МОЖНО ПЕРЕДАТЬ И ЧЕРЕЗ VIBER

Показания счетчика природного газа с сегодняшнего дня можно передать и посредством приложения Viber ChatBot. Как сообщает АО «Молдовагаз», для его использования потребителю следует отсканировать QR-код в случае смартфонов и планшетов, или же перейти по ссылке, если речь идет о версии Viber для стационарного компьютера (*прилагаются в конце данного сообщения).

Затем в интерфейсе приложения необходимо нажать на графическую кнопку «Register», которая находится под приветственным текстом. Следующим шагом является выбор предпочитаемого языка, а также введение лицевого счета потребителя, который может быть найден в любом счете потребителя за природный газ. На этом процесс регистрации завершен.

Для отправки данных о текущем потреблении следует нажать на «Передать показания счетчика», заполнить открывшуюся форму и следовать появляющимся инструкциям. Приложение также дает возможность пользователю просмотреть всю историю переданных данных с момента регистрации в нем.

Напоминаем, что показания счетчика также можно направить через www.moldovagaz.md как в специальном окне в рубрике «Потребители», так и во время оплаты онлайн, также посредством сайта АО «Молдовагаз». Другим способом является телефонный звонок в территориальное газораспределительное предприятие. Эти инструменты позволяют потребителю самостоятельно передать данные счетчиков дистанционно, быстро и безопасно. Отмечаем, что показания приборов учета считываются и принимаются, начиная с 25 числа каждого месяца.

*ссылка на версию Viber для стационарного компьютера

viber://pa?chatURI=indici-consum-moldovagaz


Viber

Beneficiile modulelor radio, instalate la contoarele de gaze naturale


Stimaţi consumatori!

În cazul identificării faptelor, care confirmă consumul ilicit de gaze naturale, conectarea neautorizată la reţelele de distribuţie gaze, comiterea actelor de corupţie, la fel, a acţiunilor ilegale sau lipsa de bun simţ a colaboratorilor întreprindelor din sistemul SA "Moldovagaz" şi/sau alte fapte, care necesită acţiuni prompte, rugăm să apelaţi la "Telefonul de încredere"


(022) 57-81-70


Confidenţialitate garantată
Administraţia întreprinderii

Уважаемые потребители!

В случае установления фактов несанкционированного отбора природного газа, незаконного подключения к газовым сетям, а также совершения актов коррупции, незаконных или неэтичных действий со стороны сотрудников предприятий системы АО "Молдовагаз", других противоправных действий, которые, по Вашему мнению, требуют незамедлительного вмешательства, просим звонить по "Телефону доверия"


(022) 57-81-70


Конфиденциальность гарантируется
Администрация предприятия